POVINNÁ VÝBAVA

Povinná minimální výbava pro automobily

  • příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku
  • klíč na matice (šrouby) kol)
  • náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), které je dostatečně upevněno v držáku zajištujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; v případe, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry. Toto platí pro vozidla, která jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích s rezervním kolem a z výroby jsou tímto kolem vybavena
  • lékárnička pro poskytnutí první pomoci
  • přenosný výstražný trojúhelník
  • reflexní vesta

Povinná výbava pro motocykly

  • příslušný druh lékárnicky pro poskytnutí první pomoci

Povinná výbava pro přívěsy

  • náhradní kolo (ráfek s pneumatikou předepsaného druhu a rozměru) upevněné v držáku. Neplatí pro přívěsy kategorie O1 (do 750 kg ), OT1 (přívěsy za traktor do 1 500 kg ) a požární přívěsy
  • přípojná vozidla o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg musí být vybavena nejméně jedním zakládacím klínem. Jednonápravové přívesy o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg musí být vybaveny nejméne dvěma zakládacími klíny