CENÍK STK,EMISE,TACHOGRAFY


CENÍK
STK platný od 21.1.2020

Technická kontrola pravidelná

 motocykl (L1 - L5) ----------------------------------------------     650,-

osobní automobil (M1) ------------------------------------------     950,-

nákladní automobil (N1) ----------------------------------------     950,-

nákladní automobil, autobus (N2,N3,M2,M3) ------------------     1700,-

přípojný vozík nebrzděný (O1,O2) -----------------------------     600,-

přípojný vozík brzděný (O1,O2) --------------------------------     700,-

přívěs, návěs (O3, O4)    ---------------------------------------     1200,-

traktor (T)------------------------------------------------------     1100,-

přívěs za traktor (OT) ------------------------------------------     1000,-


Technická kontrola opakovaná
motocykl (L1 - L5) --------------------------------------------     200,-

osobní automobil (M1,N1)------------------------------------     200,-

nákladní automobil, autobus (N2,N3,M2,M3)----------------     400,-

přípojný vozík brzděný,nebrzděný (O1,O2)------------------      200,-

přívěs, návěs (O3, O4) ----------------------------------------     400,-

traktor, přívěs za traktor (T, OT) ------------------------------     400,-

Kontrola evidenční   
motocykl (L1 - L5)--------------------------------------------     350,-

osobní a nákladní automobil (M1, N1) ------------------------     400,-

nákladní automobil, autobus (N2,N3,M2,M3)-----------------     400,-

přípojný vozík (O1,O2)-----------------------------------------     350,-

přívěs, návěs (O3, O4) ----------------------------------------     400,-

traktor (T)-----------------------------------------------------     400,-

přívěs za traktor (OT)-----------------------------------------     400,-

zahraniční doklady osobní a vleky (L,M1,N1O1)--------------     500,-

zahraniční doklady nákladní (M2,N2,N3,O2,O3O4)-----------     650,-

DOVOZ
Motocykl------------------------------------------------------     1000,-

Osobní automobil (M1)----------------------------------------     2000,-

Osobní automobil (M2,M3)------------------------------------     3500,-

Nákladní automobil (N2,N3)----------------------------------     3500,-

Přívěs (O1)-----------------------------------------------------     1000,-

Přívěs (O2)-----------------------------------------------------     2500,-

Přívěs (O3,O4)-------------------------------------------------     3500,-

Traktor, traktorový přívěs, návěs------------------------------     3500,-


DOVOZ - před registrací
Motocykl-------------------------------------------------------     1000,-
Osobní automobil (M1)-----------------------------------------     1000,-

CENÍK EMISE
benzín

osobní automobil (M1)-----------------------------------------     750,- 
nákladní automobil (N1)---------------------------------------     8000,-  

benzín + LPG, CNG
osobní automobil (M1)-----------------------------------------     1000,-  
nákladní automobil (N1)---------------------------------------     1000,-

nafta 
osobní automobil (M1)-----------------------------------------     900,- 
nákladní automobil (N1)---------------------------------------     950,-

nákladní automobil, autobus (N2,N3,M2,M3)------------------     1000,-
traktor----------------------------------------------------------     1000,-

TACHOGRAFY
ověření analogového tachografu------------------------------     2200,-
ověření digitální tachograf-------------------------------------     3200,-
výměna baterie tac. DTCO 1381-------------------------------     350
,- Prodej
drobných dílů na tachografy !!!

ceny s DPH