CENÍK STK,EMISE,TACHOGRAFY


CENÍK
STK platný od 1.5.2024

Technická kontrola pravidelná

 motocykl (L1 - L5) ----------------------------------------------     800,-

osobní, nákladní automobil (M1,N1) ---------------------------     1150,-

 osobní, nákladní automobil (M1,N1) cizí emise ---------------     1650,-

nákladní automobil, autobus (N2,N3,M2,M3) ------------------    2000,-

nákladní automobil, autobus (N2,N3,M2,M3) cizí emise -------   2500,- 

přípojný vozík nebrzděný (O1,O2) -----------------------------     800,-

přípojný vozík brzděný (O1,O2) --------------------------------     900,-

přívěs, návěs (O3, O4)    ---------------------------------------     1350,-

traktor  do 40km/h -------------------------------------------     1350,-

traktor nad 40km/h  -------------------------------------------    2000,-

přívěs za traktor (OT) ------------------------------------------     1150,-


Technická kontrola opakovaná

opakovaná kontrola cizí STK SE PLATÍ PLNÁ CENA TECHNICKÉ PROHLÍDY

motocykl (L1 - L5) --------------------------------------------     250,-

osobní automobil (M1,N1)------------------------------------     250,-

nákladní automobil, autobus (N2,N3,M2,M3)----------------     400,-

přípojný vozík brzděný, nebrzděný (O1,O2)------------------      200,-

přívěs, návěs (O3, O4) ----------------------------------------     400,-

traktor, přívěs za traktor (T, OT) ------------------------------     400,-

Kontrola evidenční   
motocykl (L1 - L5)--------------------------------------------     500,-

osobní a nákladní automobil (M1, N1) ------------------------     500,-

nákladní automobil, autobus (N2,N3,M2,M3)-----------------     500,-

přípojný vozík (O1,O2)-----------------------------------------     500,-

přívěs, návěs (O3, O4) ----------------------------------------     500,-

traktor (T)-----------------------------------------------------     500,-

přívěs za traktor (OT)-----------------------------------------     500,-

zahraniční doklady osobní a vleky (L,M1,N1O1)--------------     700,-

zahraniční doklady nákladní (M2,N2,N3,O2,O3O4)-----------     900,-

DOVOZ
Motocykl------------------------------------------------------     1000,-

Osobní automobil (M1)----------------------------------------     2000,-

Osobní automobil (M2,M3)------------------------------------     3500,-

Nákladní automobil (N2,N3)----------------------------------     3500,-

Přívěs (O1)-----------------------------------------------------     1000,-

Přívěs (O2)-----------------------------------------------------     2500,-

Přívěs (O3,O4)-------------------------------------------------     3500,-

Traktor, traktorový přívěs, návěs------------------------------     3500,-


DOVOZ - před registrací
Motocykl-------------------------------------------------------     1000,-
Osobní automobil (M1)-----------------------------------------     1500,-


CENÍK EMISE
benzín

osobní automobil (M1)-----------------------------------------     1050,- 
nákladní automobil (N1)---------------------------------------     1050,-  

benzín + LPG, CNG
osobní automobil (M1)-----------------------------------------     1200,-  
nákladní automobil (N1)---------------------------------------     1200,-

nafta 
osobní automobil (M1)-----------------------------------------     1050,- 
nákladní automobil (N1)---------------------------------------     1050,-

nákladní automobil, autobus (N2,N3,M2,M3)------------------     1200,-
traktor----------------------------------------------------------     1200,-

TACHOGRAFY
ověření analogového tachografu------------------------------     3500,-
ověření digitální tachograf-------------------------------------     3900,-                                                                                                                         
ověření digitální tachograf II. generace ---------------------      5600,-  

výměna baterie tach. DTCO 1381-------------------------------       350,- Prodej
drobných dílů na tachografy !!!

ceny s DPH