CENÍK STK,EMISE,TACHOGRAFY


CENÍK
STK platný od 1.1.2023

Technická kontrola pravidelná

 motocykl (L1 - L5) ----------------------------------------------     750,-

osobní automobil (M1) ------------------------------------------     1050,-

nákladní automobil (N1) ----------------------------------------     1050,-

nákladní automobil, autobus (N2,N3,M2,M3) ------------------     1900,-

přípojný vozík nebrzděný (O1,O2) -----------------------------     750,-

přípojný vozík brzděný (O1,O2) --------------------------------     900,-

přívěs, návěs (O3, O4)    ---------------------------------------     1300,-

traktor (T)------------------------------------------------------     1200,-

přívěs za traktor (OT) ------------------------------------------     1100,-


Technická kontrola opakovaná
motocykl (L1 - L5) --------------------------------------------     200,-

osobní automobil (M1,N1)------------------------------------     200,-

nákladní automobil, autobus (N2,N3,M2,M3)----------------     400,-

přípojný vozík brzděný,nebrzděný (O1,O2)------------------      200,-

přívěs, návěs (O3, O4) ----------------------------------------     400,-

traktor, přívěs za traktor (T, OT) ------------------------------     400,-

Kontrola evidenční   
motocykl (L1 - L5)--------------------------------------------     400,-

osobní a nákladní automobil (M1, N1) ------------------------     400,-

nákladní automobil, autobus (N2,N3,M2,M3)-----------------     400,-

přípojný vozík (O1,O2)-----------------------------------------     400,-

přívěs, návěs (O3, O4) ----------------------------------------     400,-

traktor (T)-----------------------------------------------------     400,-

přívěs za traktor (OT)-----------------------------------------     400,-

zahraniční doklady osobní a vleky (L,M1,N1O1)--------------     700,-

zahraniční doklady nákladní (M2,N2,N3,O2,O3O4)-----------     800,-

DOVOZ
Motocykl------------------------------------------------------     1000,-

Osobní automobil (M1)----------------------------------------     2000,-

Osobní automobil (M2,M3)------------------------------------     3500,-

Nákladní automobil (N2,N3)----------------------------------     3500,-

Přívěs (O1)-----------------------------------------------------     1000,-

Přívěs (O2)-----------------------------------------------------     2500,-

Přívěs (O3,O4)-------------------------------------------------     3500,-

Traktor, traktorový přívěs, návěs------------------------------     3500,-


DOVOZ - před registrací
Motocykl-------------------------------------------------------     1000,-
Osobní automobil (M1)-----------------------------------------     1500,-


CENÍK EMISE
benzín

osobní automobil (M1)-----------------------------------------     850,- 
nákladní automobil (N1)---------------------------------------     850,-  

benzín + LPG, CNG
osobní automobil (M1)-----------------------------------------     1100,-  
nákladní automobil (N1)---------------------------------------     1100,-

nafta 
osobní automobil (M1)-----------------------------------------     950,- 
nákladní automobil (N1)---------------------------------------     950,-

nákladní automobil, autobus (N2,N3,M2,M3)------------------     1100,-
traktor----------------------------------------------------------     1100,-

TACHOGRAFY
ověření analogového tachografu------------------------------     3500,-
ověření digitální tachograf-------------------------------------     3900,-                                                                                                                         
ověření digitální tachograf II. generace -----------------------      5600,-  

výměna baterie tac. DTCO 1381-------------------------------       350,- Prodej
drobných dílů na tachografy !!!

ceny s DPH